FORGOT YOUR DETAILS?

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2015

gestegen.

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een

volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:

* € 1.501,80 per maand

* € 346,55 per week

* € 69,31 per dag

Zie voor meer Iinformatie (jeugdlonen en uurloon) Staatscourant 29850, van 23

oktober 2014.

(Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen)

TOP