FORGOT YOUR DETAILS?

VAR (Verklaring arbeidsrelatie)

Wetsvoorstel

 

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL)

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een

wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer

de nieuwe wet ingaat.

Enkele belangrijke punten over de huidige VAR.

Werkt u voor een opdrachtgever of meerdere opdrachtgevers, bijvoorbeeld als

freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw

opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De

VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid.

U bent niet verplicht een VAR (bij de belastingdienst) aan te vragen. Wel kunnen

uw opdrachtgevers erom vragen. Als u een VAR hebt gekregen, bent u niet

verplicht om deze altijd te gebruiken.

Bent u het niet eens met de afgegeven VAR, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan.

 

Er zijn vier soorten Var

 

Dit hangt af van uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever. In de VAR staat hoe de

belastingdienst tegen uw inkomsten aankijkt. Dat kan zijn als:

 

– loon uit dienstbetrekking (VAR-loon);

– resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row);

– winst uit onderneming (VAR-wuo)

– inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga).

 

Bij het bepalen van de soort VAR die u krijgt, is het onder andere van belang of er

sprake is van een dienstbetrekking.

Uw opdrachtgever moet bij een VAR-loon altijd toetsen of er sprake is van een

(fictieve) dienstbetrekking. Alleen als uw opdrachtgever tot de conclusie komt dat

daar geen sprake van is, zal hij geen loonheffingen inhouden en betalen. Bij twijfel

of er een dienstbetrekking is, kan een opdrachtgever zijn belastingkantoor om een

uitspraak vragen. Als opdrachtnemer kunt u UWV om een uitspraak vragen.

Als uw opdrachtgever tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een

dienstbetrekking, kan de belastingdienst achteraf constateren dat toch sprake is

van een dienstbetrekking. In dat geval moet uw opdrachtgever alsnog

loonheffingen betalen en kan de opdrachtgever alsnog loonbelasting/premie

volksverzekeringen op u verhalen.

 

Wanneer krijgt u een VAR-loon

 

U krijgt een VAR-loon als de belastingdienst op basis van uw aanvraagformulier en

eventuele aanvullende informatie vindt dat uw inkomsten (grotendeels) loon uit

dienstbetrekking zijn. Hierbij wordt gekeken naar aspecten als:

 

– U bent verplicht de instructies van uw opdrachtgever op te volgen

(gezagsverhouding);

– U bent verplicht het werk persoonlijk uit te voeren;

– De opdrachtgever is verplicht u tijdens vakantie en ziekte door te betalen.

 

Wanneer krijgt u een VAR-row

 

U krijgt een VAR-row als de belastingdienst uw inkomsten niet aanmerkt als winst

uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of inkomsten uit werkzaamheden voor

rekening en risico van uw vennootschap.

De VAR-row biedt u en uw opdrachtgever geen zekerheid over de vraag of de

opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Uw opdrachtgever moet

zelf toetsen of er sprake is van een dienstbetrekking.

U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Gebruikt u deze wel bij een

opdracht, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de

werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op de bijbehorende

uitkeringen.

 

Wanneer krijgt u een VAR-wuo

 

U krijgt een VAR-wuo als wij uw inkomsten beschouwen als winst uit onderneming.

Niet iedereen die zichzelf als ondernemer ziet, wordt door de belastingdienst

beschouwd als ondernemer. Om te bepalen of u een ondernemer bent, wordt vooral op de volgende punten gelet:

 

– Maakt u winst en zo ja, hoeveel?

– Hoe zelfstandig is uw onderneming?

– Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld?

– Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?

– Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?

– Hoeveel opdrachtgevers hebt u?

– Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?

– Loopt u ondernemersrisico?

– Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

 

Wanneer is sprake van een VAR-dga (VAR-inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)?

 

Als u een VAR-dga hebt, hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden

en te betalen onder de volgende voorwaarden:

 

– De omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat u voor

uw opdrachtgever uitvoert;

– U voert het werk uit binnen de geldigheidsduur van de VAR;

– Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld;

– Uw opdrachtgever bewaren een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij hun administratie.

 

U kunt de VAR-dga niet gebruiken als u werk uitvoert voor vennootschappen waarin

u een aanmerkelijk belang hebt. U hebt een aanmerkelijk belang als u 5% of meer

van de aandelen van een vennootschap bezit. U mag de VAR-dga wel gebruiken als

u werk uitvoert voor vennootschappen waarin u geen aanmerkelijk belang hebt.

U bent niet verplicht de VAR-dga te gebruiken. Gebruikt u deze wel bij een

opdracht, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de

werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op de bijbehorende

uitkeringen.

 

Wanneer Krijgt u een VAR-dga

 

U krijgt een VAR-dga als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent en de

inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden voor rekening en risico komen van uw

vennootschap. U bent dga als u minimaal 5% van de aandelen van uw vennootschap

hebt. De belasting dienst bekijkt bij uw aanvraag of uw bv als onderneming kan

worden aangemerkt. Daarbij wordt vooral naar de volgende punten gekeken:

 

– Maakt uw onderneming winst en zo ja, hoeveel?

– Hoe zelfstandig is uw onderneming?

– Beschikt uw onderneming over kapitaal in de vorm van geld?

– Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?

– Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?

– Hoeveel opdrachtgevers hebt u?

– Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?

– Loopt u ondernemersrisico?

– Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

 

Overgangsregeling

 

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom is er een

overgangsregeling in 2014 en 2015.

 

VAR voor 2014 langer geldig

 

Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt in 2015 het volgende: Blijft

u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als in 2014?

Dan mag u uw VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken totdat de nieuwe wet-

en regelgeving ingaat. U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2015 aan te

vragen. Deze regeling geldt voor alle geldige VAR’s die u voor 2014 hebt.

 

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

 

Gaat u in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u

andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog

geen VAR, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR

voor 2015 aan. De VAR blijft geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

 

(bron: belastingdienst)

 

TOP