FORGOT YOUR DETAILS?

Met brug-WW geen loonkosten tijdens scholing

Brug-WW is een regeling die ervoor zorgt dat werkzoekenden makkelijker en sneller

aan het werk kunnen in sectoren waar een tekort is aan personeel.

Deze regeling heeft ook voordelen voor werkgevers.

Omscholen makkelijker

Als mensen voor een nieuwe werkgever gaan werken in een ander beroep en soms

zelfs in een andere sector, moeten ze vaak omgeschoold worden.

Met de brug-WW kunnen werknemers zich voor een bepaalde sector laten

omscholen, met behoud van de WW-uitkering.

Hoe werkt de brug-WW?

De werknemer ontvangt een inkomen over de uren die hij werkt en de uren waarin

hij een opleiding volgt.

Maar als werkgever betaalt u alleen loonkosten over de uren die de werknemer

De uren die hij maakt voor zijn opleiding, worden betaald uit de WW.

Als een werknemer, bijvoorbeeld, 24 uur werkt en daarnaast 16 uur studeert, dan

krijgt hij voor deze 16 uren een WW-uitkering.

De regeling brug-WW geldt voor werknemers met een WW-uitkering en werknemers

die ontslagen dreigen te worden.

Werkzoekenden en werknemers uit sectoren waar het aantal banen daalt, kunnen

via de brug-WW sneller werk vinden in sectoren waar het aantal banen toeneemt.

Meer informatie

Op werk.nl vindt u informatie over de ondersteuning van UWV bij de voorbereiding

en de uitvoering van sectorplannen.

Brug-WW is onderdeel van sectorplannen met maatregelen die de overgang van

werk naar werk, en van werkloosheid naar werk makkelijker maken. (bron: UWV)

TOP